Styrelser, utredningar och arbetsgrupper har många olika roller inom länet. Styrelse- och kommissionsledamöter tjänstgör efter beslut av Länsstyrelsen och kan utses när som helst under ansökningsprocessen. Alla styrelser och kommissioner genomgår en regelbunden solnedgångsgranskning minst en gång vart femte år.  

Du kan läsa mer om dessa olika roller i Larimer läns styrelser, kommissioner, råd, kommittéer och arbetsgruppers policy. Om du vill ansöka till en styrelse offline, vänligen skriv ut, fyll i och maila ansökningsblankett till:

länskommissarie
PO Box 1190
Fort Collins, CO 80522