Mötesagendor & dokument Avdelningen för fast avfall

Politisk rådgivande rådet för fast avfall främjar regional samordning och samarbete i frågor som rör lämplig hantering av fast avfallsmaterial, särskilt regionala ansträngningar för att minska avfallsströmmens volym och toxicitet.

Rådet tjänar i en rådgivande egenskap till Larimer County Board of Commissioners och ska vara tillgängligt för de andra parterna för att diskutera hantering av fast avfall och planering.

Antal medlemmar: 
8
Terminlängd: 
3 Years
Organisations typ: 
Styrelsen
Styrelsens stadgar: 
Möter: 

Möten hålls vid behov. 

Styrelsemedlemmar

Namn Terminsstart Termins slut
Marina Connors
Staden Estes Park
12/01/2022
11/30/2025
Susan Gutowsky
Staden Fort Collins
12/01/2022
11/30/2025
Leah Johnson
Staden Loveland
12/01/2023
11/30/2026
John Kefalas
Larimer län
12/01/2023
11/30/2026
Rebekka Kinney
Staden Wellington
12/01/2021
11/30/2024
Wendy Koenig
Staden Estes Park
12/01/2021
11/30/2024
Ashley MacDonald
Staden Wellington
12/01/2021
11/30/2024
Jacki Marsh
Borgmästare City of Loveland
12/01/2023
11/30/2026
Kelly Ohlson
Staden Fort Collins
12/01/2022
11/30/2025
Kristin Stephens
Larimer län
12/01/2022
11/30/2025
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: