HR

Du kan inte komma i fråga om du inte ansöker! Underrepresenterade individer kan vara mindre benägna att söka jobb om de inte tror att de uppfyller alla krav och kan utföra varje jobbansvar. Vi är mest intresserade av att hitta den bästa kandidaten. Vi uppmuntrar dig att tänka brett kring din bakgrund och kompetens för rollen och ansöka.


Larimer County är en positiv särbehandling och lika möjligheter arbetsgivare. Alla kvalificerade sökande kommer att få övervägande för anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, veteranstatus eller genetisk information.

Larimer County har åtagit sig att tillhandahålla tillgång, lika möjligheter och rimligt boende för personer med funktionshinder i anställning, dess tjänster, program och aktiviteter. För att begära rimligt boende, kontakta rekryteringsteamet per telefon på 970-498-5970 eller via e-post på rekrytering@larimer.org.

courthouse-offices

Personalavdelningen

TIMMAR: Måndag - fredag, 8:00-4:30

200 West Oak, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1190, Fort Collins, CO 80522
TELEFON: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Mejla personal
Team för e-postförmåner