Mötesagenda och protokoll

Estes Valley Planning Advisory Committee består av Estes Valley-områdets invånare, fastighetsägare och företagsägare (som utsetts av Planning Area i Land Use Code) utsedda av Larimer County Board of Commissioners, i syfte att tillhandahålla ett organiserat forum som är öppen för allmänhetens deltagande och är tillägnad att bevara och förbättra identiteten och kvaliteten på Estes Valley-området. Till stöd för detta syfte håller kommittén månadsmöten endast vid behov för att:

  • begär samhällsengagemang, åsikter och aktivt deltagande;
  • kommunicera till styrelsen för länskommissionärer och länsplaneringskommissionen frågor, frågor eller rekommendationer angående ansökningar om utvecklingsgranskning (dvs. mer komplexa granskningar inklusive särskilda granskningar, omzoneringar, särskilda undantag, mindre särskilda granskningar, granskning av offentliga platsplaner och underavdelningar som skapar en ( 1) eller fler nya tomter) mottagna av länet för mark inom det oinkorporerade området i Estes Valley-området som kommer att involvera offentliga utfrågningar;
  • ge råd till länsstyrelsen i andra frågor av samhällsintresse och intresse;
  • underlätta kommunikationen mellan Estes Valley-gemenskapens medlemmar och Larimer County-regeringen; och
  • utveckla, förfina och främja en framtidsvision för Estes Valley-området och ge input till en uppdatering av den övergripande planen för området, oavsett om den utarbetats gemensamt med Town of Estes Park eller separat förberedd för länets oinkorporerade område.
Antal medlemmar: 
7
Terminlängd: 
3 Years
Organisations typ: 
Styrelsen
Styrelsens stadgar: 
Möter: 

Tredje torsdagen i varje månad kl. 3 i hörsalen, första våningen, 30 West Oak Street, Fort Collins

Styrelsemedlemmar

Namn Terminsstart Termins slut
Doyle Baker
02/27/2024
06/30/2026
David Converse
Sekreterare
07/01/2021
06/30/2024
Nataly Handlos
02/27/2024
06/30/2026
Michael Kennedy
09/06/2022
06/30/2025
Rex Poggenpohl
Ordförande
07/01/2023
06/30/2026
Scott Stewart
10/25/2022
06/30/2025
Drew Webb
07/01/2021
06/30/2024
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: