Poudre River Public Library District Trustees är frivilliga, gemensamt utsedda av staden Fort Collins och Larimer County för att styra Poudre River Public Library District. Styrelsen antar och övervakar budgeten, formulerar stadgar och policyer, genomför strategisk planering och anställer och utvärderar bibliotekets verkställande direktör.

Guidad av sitt uppdragsförklaring är styrelsen med sju medlemmar förbundit sig att företräda invånarnas intressen, utöva ansvarsfull skatteförvaltning av offentliga medel och leverera kvalitetstjänster som är lyhörda för behoven i norra Colorado.  

Organisations typ: 
Styrelsen
Möter: 

Mötena hålls den 2:a måndagen i månaden kl 4

Datum, tid och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordning. Mötena är öppna för allmänheten.