Mötesagenda och protokoll

Styrelsebeskrivning

Plankommissionen är ansvarig för att anta en långsiktig översiktsplan för den fysiska utvecklingen av länets oinkorporerade territorium; och granskar och ger rekommendationer om zonindelning, omarbetning, indelningar och specialgranskningar.

Antal medlemmar: 
9
Terminlängd: 
3 Years
Organisations typ: 
Styrelsen
Tidsåtagande: 
12-25 timmar per månad
Styrelsens stadgar: 
Möter: 

Offentliga utfrågningar hålls den 3:e onsdagen i månaden som börjar kl. 6 i Larimer County Administrative Services Building, Hearing Room (00:a våningen), 1 W. Oak, Fort Collins.

Gemensamma arbetssessioner med länskommissionärerna hålls den andra onsdagen i månaden som börjar kl. 2 i Larimer County Administrative Services Building, Carter Lake Room (6:a våningen), 00 W. Oak, Fort Collins.

Datum, tid och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordning. Mötena är öppna för allmänheten.

Mejla till planeringskommissionen

Styrelsemedlemmar

Namn Terminsstart Termins slut
Jordana Barrack
09/06/2022
06/30/2025
Bob Choate
Ordförande
07/01/2021
06/30/2024
Lisa Chollet
12/05/2023
06/30/2026
Conor Duffy
Sekreterare
08/30/2022
06/30/2025
Anne Johnson
07/01/2021
06/30/2024
Shelby King
07/01/2023
06/30/2026
Patrick Rowe
vice ordförande
07/01/2021
06/30/2024
Jon Slutsky
07/01/2023
06/30/2026
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: