SHR

Intagna uppmuntras att hålla kontakt med vänner och familj genom videobesök. Videobesök kan ske utanför platsen via nästan vilken smarttelefon eller internetansluten dator som helst med webbkamera och mikrofon.  

Regler för videobesök

Underlåtenhet att följa någon regel resulterar i att besöksprivilegier upphör.

  • Besök är föremål för övervakning och registrering

  • Kontakta videobesöksleverantören för återbetalningar

  • Besök som strider mot en interns domstolsframträdande eller en intern arbetares arbetsschema respekteras inte

  • Det är förbjudet att visa gängrelaterade symboler, teman eller färger

  • Vulgärt språk och bilder är förbjudna

  • Nakenhet är förbjudet

  • Sexuellt explicit aktivitet är förbjudet

  • Personalen kan neka, ändra eller avboka ett besök när som helst efter eget gottfinnande.

  • Off-site visitation erbjuds sju dagar i veckan. Besök initieras av interner utan förhandsschema.