Styrelser, utredningar och arbetsgrupper har många olika roller inom länet. Styrelse- och kommissionsledamöter tjänstgör efter beslut av Länsstyrelsen och kan utses när som helst under ansökningsprocessen. 

Nya medlemmar får Utbildning och resurser material för att orientera dem om deras respektive styrelsers roll och ansvar. Om du vill ansöka till en styrelse offline, vänligen skriv ut, fyll i och maila ansökningsblankett till:

länskommissarie
PO Box 1190
Fort Collins, CO 80522