Snabblänkar

Det finns för närvarande inga restriktioner vid deponin.

För aktuell information om oplanerade stängningar av deponier, ring informationslinjen för deponi dygnet runt på (24) 970-498. Ser Stängningspolicy för väder. Prenumerera på stängningsmeddelanden.

Uppdatering av programmet för fast avfall

Denna informationen ger en uppdatering om Larimer County Solid Wastes förhandlingar med Republic Services Group (RSG) för deponi, Central Transfer Station och Materials Recovery Facility (MRF), samt förmedlar förväntade nästa steg för Solid Waste-programmet. 

ALLA STRÄCKARE Spotlight