Mötesagenda och protokoll

Larimer County Board of Commissioners fungerar som styrelsen för socialtjänsten.

Antal medlemmar: 
3
Organisations typ: 
Styrelsen
Möter: 

Styrelsen för socialtjänsten sammanträder kvartalsvis i Commissioners' Office, Larimer County Administrative Services Building, 200 W. Oak St, Fort Collins. 

Tid, datum och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordningMötena är öppna för allmänheten.

Styrelsemedlemmar

Namn Terminsstart Termins slut
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: