SHR

Larimer County Sheriff's Office driver, i samarbete med Poudre School District (PSD) och Thompson School District (TSD), ett School Resource Officer-program (SRO). Specialutbildade ställföreträdare tilldelas skolor som ligger i städerna Berthoud, Timnath och Wellington, såväl som de i det oinkorporerade Larimer County.  

Utbildningen fokuserar på skolans säkerhet och säkerhet, konfliktlösning, hantering av brottslighet inom skolorna, undervisning i klasser och att hjälpa familjer att hitta de resurser som krävs för att uppfostra friska barn. 

SRO:er assisteras av andra patrullombud i att genomföra patrullering i och kring skolorna samt att hantera utryckningar inom skolorna. Reservdeputerade deltar i ett skolmarskalkprogram inom Thompson School District.

SROs främjar en positiv relation med skolpersonal, föräldrar och elever. SRO har ett nära samarbete med skoladministratörer för att utveckla och implementera planer för skolsäkerhet.

Även om det för närvarande inte finns en SRO tilldelad privata skolor i det oinkorporerade Larimer County, hjälper SRO:er som tilldelats detta program dessa skolor med säkerhetsplaner och utbildning av elever. SRO-övervakaren och andra patrullombud fyller luckan när det gäller att tillhandahålla tjänster till dessa skolor.

Feedbackformulär för Poudre School District SRO 

Studenter, personal, familjer och samhällsmedlemmar kan dela feedback om sina interaktioner med SRO:er.

Kontakta din skolas SRO

Skolor/distrikt SRO namn E-postadress
Wellington Vice Nancy Remington remingnk@co.larimer.co.us
CLP Middle School och
Poudre School District grundskolor
i oinkorporerat Larimer County
Vice Scott Baggett baggetsw@co.larimer.co.us
Berthoud High School och Ivy Stockwell Vice Vince Mosley mosleyvl@co.larimer.co.us
Turner Middle School och
Thompson School District grundskolor
i Berthoud och oinkorporerade Larimer County
Vice Jonathan Sanders matkintj@co.larimer.co.us
Ungdomskrishanteringsteam
betjänar Thompson District skolor
Vice Brendan Solano och
Kliniker Michelle Sylvester
sylvesmg@co.larimer.co.us
solanoba@co.larimer.co.us
SRO-programledare Sgt. Robert Cook
Cpl. Steve Fay
cookrl@co.larimer.co.us
faysr@co.larimer.co.us