SHR

Notice of Policy under Americans with Disabilities Act

Enligt Americans with Disabilities Act (ADA) kommer Larimer County att tillhandahålla ett rimligt boende till kvalificerade personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp. Tjänster kan ordnas med minst sju arbetsdagars varsel.

"Walk-in"-förfrågningar om extra hjälpmedel och tjänster kommer att uppfyllas i den mån det är möjligt men kan vara otillgängliga om inte förhandsmeddelande ges. 

För att begära tjänster

Att lämna in ett klagomål

Lär dig mer om tillgänglighet i Larimer County

ADA-koordinator

Vice Chris Smith

ADA-koordinator

(970) 498-5158

smithca@co.larimer.co.us