BEDRÄGERIVARNING

Colorado EBT-kortinnehavare rapporterar misstänkt aktivitet i ökande takt. EBT-kort kan skummas eller klonas, och vem som helst kan komma åt dina förmåner om de har ditt kortnummer och PIN-information. Klicka för att se hur du kan hålla dina EBT-kort säkra genom ett par enkla steg.

Vårt uppdrag

Att ge möjligheter för alla medlemmar i vårt samhälle att vara friska och självförsörjande, genom att behandla förmåner i rätt tid och ge relevanta resurshänvisningar.

Community Services Block Grant (CSBG)

Community Services Block Grant (CSBG) är ett federalt blockanslag som stöder låginkomsttagare i samhällen över hela USA. Finansieringstilldelningen bestäms av geografisk mångfald, befolkningsmångfald och anpassning till CSBG:s behovsbedömning. Larimer County, med stöd av CSBG-finansiering, arbetar med partnerbyråer för att uppnå följande mål för låginkomsttagare:

 • Ökad självförsörjning
 • Förbättrade levnadsvillkor
 • Ägarskap och stolthet över sina samhällen
 • Starka familje- och stödsystem

Genom att arbeta tillsammans Larimer County och deras partnerbyråer ökar deras kapacitet att uppnå resultat. 

Under 2021 kommer Larimer County och CSBG att finansiera 10 partnerbyråprojekt. Dessa projekt sträcker sig från familje- till familjevårdskoordinering och systemnavigering till förebyggande beteendevårdstjänster för underbetjänade latinkomstfamiljer i Estes Valley-samhället. 

CSBG Advisory Board

Larimer County CSBG Advisory Board hjälper till med att leverera förbättrade tjänster till samhället. Denna styrelse består av samhällsledare och samhällsmedlemmar med erfarenhet. Alla styrelsemöten är öppna för allmänheten.

Mötesschema 2021:
 • januari (tidigare)
 • april (utbildningsmöte, ej öppet för allmänheten)
 • 21 juli 2021 klockan 11 
 • 20 oktober 2021 klockan 11 

Om du är intresserad av att lära dig mer om CSBG, vänligen kontakta Vanessa Fewell på fewellvl@co.larimer.co.us.

trees

Kontakta Human Services

 • Allmänna förmåner - 970-498-6300 eller E-post
 • Program för barnomsorg - 970-498-6300 eller E-post
 • Barn-, ungdoms- och familjeservice - 970-498-6990
 • Barnbidrag - 970-498-7600 eller E-post
 • Åldrande och funktionshinder - 970-498-7750
 • Alternativ för långtidsvård - 970-498-7780
 • Vuxenskyddstjänster - 970-498-7770
 • Kontakta oss/Media Request sida
 • Klagomål

VÅRA PLATSER (Karta och detaljer)

 • Fort Collins
  • 1501 Blue Spruce, Drive, Fort Collins, CO 80524
  • 2555 Midpoint Drive, Fort Collins, CO 80525
  • 2573 Midpoint Drive, Fort Collins, CO 80525
 • Loveland
  • 200 Peridot Ave, Loveland, CO 80537
 • Estes Park
  • 1601 Brodie Avenue, Estes Park, CO 80517