MånadsbetalningarNedan kan du se månadsrapporter över intäkter för de senaste 12 månaderna.
Rapporten för den senaste månaden skapas på 6:e den efterföljande månaden.

GL Objekt
Typ
GL Objekt GL Objekt
Beskrivning
GL Org Key
Del 01 Kod
GL Org Key
Del 01 Desc
transaktion
Antal
{{ r.GL_OBJECT_TYPE }} {{ r.GL_OBJECT }} {{ r.GL_OBJECT_DESCRIPTION }} {{ r.GL_ORG_KEY_PART_01_CODE }} {{ r.GL_ORG_KEY_PART_01_DESC }} {{ r.TRANSACTION_AMOUNT | currency }}