Månatliga intäkterNedan kan du se månadsrapporter över betalningar som har gjorts under de senaste 12 månaderna.
Rapporten för den senaste månaden skapas på 6:e den efterföljande månaden.

Konto Fonden Antal
{{ r.GRP }} {{ r.FUND_DESCRIPTION }} {{ r.AMT | currency }}