Efter mottagandet av en ifylld ansökan kommer veteranens behörighet att verifieras. Baserad på hans/hennes specifika status kommer han/hon att tilldelas en av följande prioriterade grupper. Prioritetsgrupperna sträcker sig från 1 till 8, där Prioritetsgrupp 1 är högsta prioritet och Prioritetsgrupp 8 är lägst.

Prioriterad grupp 1

 • Veteraner med servicerelaterade funktionsnedsättningar bedömde 50 % eller mer invalidiserande
 • Veteraner som av VA fastställts vara arbetslösa på grund av VA-servicerelaterade förhållanden

Prioriterad grupp 2

 • Veteraner med VA-servicerelaterade funktionshinder bedömde 30 % eller 40 % invalidiserande

Prioriterad grupp 3

 • Veteraner som är tidigare krigsfångar
 • Veteraner belönades med Purple Heart Medal
 • Veteraner vars utskrivning berodde på ett funktionshinder som uppkommit eller förvärrats i tjänsten
 • Veteraner med VA-servicerelaterade funktionshinder bedömde 10 % eller 20 % invalidiserande
 • Veteraner tilldelades särskild behörighetsklassificering enligt avdelning 38, USC, avsnitt 1151, "förmåner för individer som är funktionshindrade genom behandling eller yrkesinriktad rehabilitering"

Prioriterad grupp 4

 • Veteraner som får VA-stöd och närvaro eller husbundna förmåner
 • Veteraner som har fastställts av VA vara katastrofalt handikappade

Prioriterad grupp 5

 • Icke-serviceanslutna veteraner och icke-ersättningsbara serviceanslutna veteraner med betyget 0 % funktionshindrade vars årliga inkomst och nettoförmögenhet ligger under de fastställda VA Means Test-trösklarna
 • Veteraner som får VA-pensionsförmåner
 • Veteraner som är berättigade till Medicaid-förmåner

Prioriterad grupp 6

 • Veteraner från första världskriget
 • Ersättningsbar 0 % serviceanslutna veteraner
 • Veteraner utsatta för joniserande strålning under atmosfäriska tester eller under ockupationen av Hiroshima och Nagasaki
 • Projekt 112/SHAD-deltagare
 • Veteraner som tjänstgjorde i en teater för stridsoperationer efter den 11 november 1998, enligt följande:
  • Veteraner som avskedats från aktiv tjänst den 28 januari 2003 eller senare, som var inskrivna den 28 januari 2008, och veteraner som ansöker om inskrivning efter den 28 januari 2008, i fem år efter utskrivningen
  • Veteraner avskrivna från aktiv tjänst före den 28 januari 2003, som ansöker om inskrivning efter den 28 januari 2008 till och med den 27 januari 2011

Prioriterad grupp 7

 • Veteraner med inkomst och/eller nettoförmögenhet ÖVER VA nationalinkomsttröskeln och inkomst UNDER den geografiska inkomsttröskeln som går med på att betala copays

Prioriterad grupp 8

 • Veteraner med inkomst och/eller nettoförmögenhet ÖVER VA nationalinkomsttröskeln och den geografiska inkomsttröskeln som går med på att betala copays
  • Underprioritet a: Ej kompenserande 0 % serviceanslutna veteraner registrerade den 16 januari 2003 och som har varit inskrivna sedan det datumet
  • Underprioritet c: Veteraner som inte är serviceanslutna registrerade den 16 januari 2003 och som har varit inskrivna sedan det datumet
  • Underprioritet e: Ej ersättningsbar 0 % serviceanslutna veteraner som ansöker om registrering efter 16 januari 2003
  • Underprioritet g: Icke serviceanslutna veteraner som ansöker om registrering efter 16 januari 2003