Farligt avfall Stängt onsdagar

Farligt hushållsavfall är stängt för allmänheten varje onsdag. Öppet för företagsavfall endast efter överenskommelse.

Farligt avfall inkluderar:

  • Flytande avfall
  • Kemiskt avfall
  • måla 
  • Brännbara ämnen
  • Hushållsstädare
  • Aerosoler
  • Lysrör