webbkamera från soptippen
 
Bilden tas och uppdateras var 5:e minut.