SHR

Hedervakt
Medlemmar av Larimer County Sheriff's Honor Guard, som bildades 1999 och mönstrade efter vår nations finaste ceremoniella enheter, fungerar som ambassadörer för Sheriff's Office. Hedersgardet hyllar och ger begravningsheder åt stupade officerare och uppträder som färgvakt för byråceremonier och andra officiella funktioner.  


Teamet består av tio edsvurna suppleanter, som representerar fyra av de fem divisionerna inom Sheriff's Office. Utnämningar i teamet baseras på erfarenhet, integritet, utseende och uthållighet. Varje medlem måste först rekommenderas och godkännas av sina handledare, med slutligt urval och enhetsutnämning av sheriffen.