Nödsituation

Bevittna ett spill eller utsläpp från en olje- och gasanläggning som du tror kan utgöra en fara för folkhälsan och säkerheten:
  • RING 9-1-1 
     

Icke-nödsituationer/klagomål och olägenheter

Om du bor nära en olje- och gasanläggning och oroar dig över hälsosymtom som du, eller någon du känner, upplever, rapportera din oro till:
 
Om du upplever en icke-nödsituation som buller, ljus, lukt eller damm som kan vara förknippad med en olje- och gasverksamhet, rapportera din oro till: