Den här sidan är avsedd att dela information till Livermore-communityt. Se nedan för information från senaste samhällssamtal och annan information som kan vara av intresse för Livermore-invånare.

Gemenskapssamtal – 27 mars 2024

Den 27 mars var kommissionär Kefalas värd för ett samhällssamtal i Livermore Community Hall. Mötesmaterial finns nedan.

Gemenskapssamtal – 29 februari 2024

Den 29 februari var kommissionär Kefalas värd för ett samhällssamtal i Livermore Community Hall. Dagordning, mötesmaterial och mötessammanfattning finns nedan.

Frågeformulär

Länet skulle vilja veta mer om bekymmer, idéer och frågor relaterade till Livermore-området. Om du vill ge input, fyll i detta frågeformulär genom att klicka på länken nedan. Alla svar kommer att läsas av länets personal och kommer att användas för att informera framtida samhällssamtal i Livermore-området.

Frågeformulär

Vanliga frågor

Larimer County svar på frågor om gemenskapsmedlemmar