HR

  Karriärportal Nedan finns alla arbetsbeskrivningar vi använder i Larimer County. Dessa är inte tillgängliga positioner; de är endast beskrivningar.

  • Essentiella funktioner är de arbetsuppgifter som är anledningen till att jobbet finns, dess primära syfte, arbetsuppgifter som den anställde absolut ska kunna utföra och som är grundläggande för jobbet. Andra saker att tänka på för att avgöra om en funktion är väsentlig inkluderar: erfarenheten hos anställda som faktiskt innehar den befattningen, tiden som ägnas åt att utföra funktionen, konsekvenserna av att inte utföra funktionen, om andra anställda är tillgängliga för att utföra funktionen, och grad av expertis eller skicklighet som krävs för att utföra funktionen.
  • Icke väsentliga funktioner är de som är kompletterande eller underordnade, inte det viktigaste syftet med jobbet. Icke väsentliga funktioner kan tilldelas eller slutföras av någon annan och det skulle inte ändra orsaken eller syftet med jobbet. Detta betyder inte att icke väsentliga funktioner inte förväntas slutföras eller slutföras med kvalitet av den anställde. Det betyder att dessa uppgifter inte är den främsta anledningen till att jobbet finns.

För att se aktuella anställningsmöjligheter, besök vår Karriärportal.

courthouse-offices

Personalavdelningen

TIMMAR: Måndag - fredag, 8:00-4:30

200 West Oak, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1190, Fort Collins, CO 80522
TELEFON: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Mejla personal
Team för e-postförmåner