HAE

Larimer County Department of Health and Environment använder data och samhällets röst för att identifiera behov i samhället och samarbeta med samhällspartners för att utveckla och implementera rättvisa strategier för att ge alla i Larimer County möjligheten till ett hälsosamt liv.  

Dashboard för data om samhällets hälsa, välbefinnande och motståndskraft

Strategisk planering, jämställdhet i hälsa och partnerskap