Utforska hur olika keramiska material tillverkas, inklusive: 

 • Lär dig vilka verktyg som används
 • Lär dig om olika glasyrer
 • Lär dig olika byggtekniker
Två barn bygger en figur av lera

Projektenheter är utformade för medlemmar 8-18 år.

Enheterna 1 och 2

Inspirera ungdomar att:

 • Lär dig tekniker för glasyr, glasering och underglasering
 • Användning av elementära verktyg och utrustning
 • Utveckla ett keramiskt ordförråd
 • Användning av ytterligare verktyg och utrustning
 • Öva färdigheter i grundläggande förberedelser och tekniker för eldning
 • Avsluta och ställ ut en eller två stycken gjorda med de färdigheter som beskrivs i manualen

Enheterna 3 och 4

Inspirera ungdomar att:

 • Lär dig överglasningstekniker
 • Använd färdigheter och tekniker förknippade med obrända ytbehandlingar
 • Avsluta och ställ ut en eller två stycken gjorda med de färdigheter som beskrivs i manualen

Enheterna 5 och 6

Inspirera ungdomar att:

 • Lär dig hur du sätter ihop axelplattdockor
 • Lär dig tekniker och färdigheter om hur du skapar ett liv som en docka
 • Använd färdigheter relaterade till handgjutning
 • Designa, planera och anpassa en eller två delar som beskrivs i manualen
 • Avsluta och ställ ut en eller två stycken gjorda med de färdigheter som beskrivs i manualen

4 -H Record Books kallas även e-Records. Varje projekt har sin egen rekordbok som medlemmarna måste fylla i varje år. Länkarna till e-Records i de specifika projektområdena finns nedan. Rekordböcker lämnas in vid intervjubedömning innan vår länsmässa. I juni måste du schemalägga en intervju för vart och ett av dina projektområden och ta med dig din rekordbok till Intervju Bedömning av veckan för Larimer County 4-H-mässan.

Vi har mer information om hur du fyller i dina rekordböcker här.

Funderar du på att anmäla dig till Keramikprojektet? Redan anmäld men har frågor? Kontakta oss.


Uttalande om icke-diskriminering

Colorado State University Extension är en leverantör av lika möjligheter. Colorado State University diskriminerar inte på grund av funktionshinder och har åtagit sig att tillhandahålla rimliga anpassningar. CSU:s Office of Engagement and Extension säkerställer meningsfull tillgång och lika möjligheter att delta för individer vars första språk inte är engelska. Colorado State University Extension är en proveedor que of recece igualdad de oportunidades.

Colorado State University ingen discrimina por motivos de discapacidad y se compromete a proporcionar adaptaciones razonables. Office of Engagement and Extension de CSU garantiza acceso significativo e igualdad de oportunidades para participar a las personas quienes su primer idioma no es el inglés.

Col.st/ll0t3

Larimer County Colorado State University Extension

Skicka e-post

ADRESS
1525 Blue Spruce Dr.
Fort Collins, CO 80524-2004

Telefon: (970) 498-6000 

7:30–4:30
Måndag - fredag 

Anmäl dig till vårt e-nyhetsbrev. 

Vårt kontor följer Larimer County Holiday Calendar för kontorsstängningar.