DTA
Warrant Clearance Event
KVALIFICERADE BROTT FÖR GARANTISERING
 • Avgifter för förseelser, trafik och smådroger (förutom de som anges som ej kvalificerade nedan)
 • Drug Felony 4 (DF4) anklagelser
 • Loveland kommunalrätt åtalar
 • Klass 5 och klass 6 brott (förutom de som anges som ej kvalificerade nedan)
 • Underlåtenhet att registrera
INTE KVALIFICERADE BROTT FÖR GARANTISERING
 • Out-of-country warrants
 • Våldsförseelser och brott i hemmet
 • Alla brottsofferrättsfall (VRA)
 • Ovarsam körning som orsakar dödsfall eller skada
 • Innehav av ett vapen av en tidigare gärningsman
 • Felony gäckande
 • Sexbrott (förutom underlåtenhet att registrera sig)
 • Klass 1, 2, 3 och 4 brott (exklusive DF4)
Händelsedatum: 
Lördagen den 6 april 2024 - 9:30am till 2: 00pm
Platsinformation: 
Larimer County Loveland Campus
200 Peridot Ave.
Loveland, CO 80537
Kontakt Telefon: 
(970) 493-1212
Enligt Americans with Disabilities Act (ADA) kommer Larimer County att tillhandahålla rimliga anpassningar till kvalificerade personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp. Tjänster kan ordnas med minst sju arbetsdagars varsel. Vänligen maila tillgänglighet@larimer.org eller ring (970) 498-5967 eller Relay Colorado 711. "Walk-in"-förfrågningar om extra hjälpmedel och tjänster kommer att uppfyllas i den mån det är möjligt men kan vara otillgängliga om inte förhandsmeddelande ges.