Cameron Peak Fire Post Fire Inträdesrätt och arbetstillståndsformulär

 

Spotlights lights~~POS=HEADCOMP

Skogsrestaureringsprojektet MacGregor Ranch var ett partnerskap med Natural Resources Conservation Service för att bedriva skogsbränder vid MacGregor Ranch i Estes Park 2017. Arbetet förbättrade skogens hälsa, minskade risken för skogsbränder och förbättrade vilda livsmiljöer i området. 

 
 

 

Rocky Mountain-anpassning - Podcast 

Anpassning till klimatförändringar på Colorado Way 

 
Rocky Mountain Adaptation
 
I denna podcast Rocky Mountain Adaptation: Adapting to Climate Change the Colorado Way av America Adapts, sällar sig Larimer OEM-direktör Lori Hodges med Colorado-experter och värd Doug Parsons för att berätta hur extrema stormhändelser har varit en viktig drivkraft i anpassningsplaneringen i delstaten. Samtidigt som man upptäcker de mest pressande effekterna som Colorado står inför, Colorados unika klimat och vilka utmaningar det medför för staden och lokala myndigheter, samt exempel på begränsning när det gäller klimatförändringar i Larimer County. 
 
Representanter i denna podcast: 
 
  • Anne Miller - chef för Colorado Resiliency Office på Colorado Office of Local Affairs 
  • Russ Schumacher - Colorado State klimatolog 
  • Maya Machamer - Medgrundare och direktör för Boulder Watershed Collective 
  • Jim Webster - Wildfire Partners Program Coordinator för Boulder County 
  • Lori Hodges - Direktör Office of Emergency Management för Larimer County 
  • Jessica Olsen - Verkställande direktör för Left Hand Watershed Center