Omsättningsskattesatser

Försäljningsskatter ska betalas en gång efter att du köpt ett nytt eller begagnat fordon vid den tidpunkt då ditt fordon är registrerat. Beloppet som ska betalas är en procentandel av köpeskillingen och baseras på beskattningsjurisdiktionen för köparen och säljaren. På grund av de olika städerna och skattejurisdiktionerna inom Larimer county, kommer momssatserna att variera. Använd vår  momskalkylator  för att bestämma din moms för ett nytt eller begagnat fordon.

Köp från en återförsäljare

Antingen en del eller alla tillämpliga försäljningsskatter debiteras av din återförsäljare. Procentandelen som samlas in av din återförsäljare är baserad på plats. Eventuella obetalda försäljningsskatter samlas in av Larimer County Vehicle Licensing Office. Eventuell utestående moms måste samlas in innan ditt fordon tas med titeln. Om ditt fordon är finansierat borde gällande moms ha tagits ut när fordonet köptes. Omsättningsskatt beräknas på nettoköpeskillingen (vilket är den totala köpeskillingen minus det belopp som en återförsäljare tillåter för eventuellt inbyte).

Köp från privat part

Alla försäljningsskatter samlas in av Larimer County Vehicle Licensing Division när ett fordon köps från en privat part.

Kalkylator för försäljningsskatt

Använd vår momskalkylator för att hjälpa dig att bestämma de rätta momssatserna för ditt köp av nya eller begagnade fordon. Detaljer som köpeskilling kommer att krävas och du måste också veta om du bor inom stadens gränser.