Håll Colorado Wild

Från och med den 1 januari 2023 kommer invånare i Colorado att debiteras $29 för ett Keep Colorado Wild Pass under sin årliga fordonsregistrering. Invånare kan välja bort eller tacka nej till passet årligen när de registrerar ett passagerarfordon, lätt lastbil, motorcykel och/eller fritidsfordon. Klicka här för mer information

Vad behöver jag?

 

Denna transaktion måste slutföras personligen. Bokningar rekommenderas starkt. 

Om du inte hittar en mötestid som passar dig är ingångsservice tillgänglig under kontorstid.