Håll Colorado Wild

Från och med den 1 januari 2023 kommer invånare i Colorado att debiteras $29 för ett Keep Colorado Wild Pass under sin årliga fordonsregistrering. Invånare kan välja bort eller tacka nej till passet årligen när de registrerar ett passagerarfordon, lätt lastbil, motorcykel och/eller fritidsfordon. Klicka här för mer information

Kan jag göra detta?

  • Denna tjänst är endast till för Colorado-återförsäljare
  • Måste vara ägare eller agent för återförsäljaren med en fullmaktsbrev
  • körkort eller annat Säker och verifierbar identifiering (SVID) 
  • Måste behandla en återförsäljartitel eller en dubbletttitel för ett fordon som handlas in i återförsäljaren
  • Betalning (separat betalning krävs för varje transaktion) - ytterligare avgifter tillkommer för kredit-/betalkortsbetalningar

Återförsäljartransaktioner sker endast efter överenskommelse. Mötena är begränsade till två transaktioner per schemalagd tidslucka.