Håll Colorado Wild

Från och med den 1 januari 2023 kommer invånare i Colorado att debiteras $29 för ett Keep Colorado Wild Pass under sin årliga fordonsregistrering. Invånare kan välja bort eller tacka nej till passet årligen när de registrerar ett passagerarfordon, lätt lastbil, motorcykel och/eller fritidsfordon. Klicka här för mer information

Vad behöver jag?

  • Måste anges som ägare eller ombud för ägaren
    • Om ägaren är ett företag, måste ombudet som agerar för företagets räkning tillhandahålla en fullmaktsbrev
    • Om ägaren är en enskild person som inte kommer att närvara vid förordnandet ska tillförordnad ombud ha en giltig fullmakt
  • körkort eller annat Säker och verifierbar identifiering (SVID) 
     

Istället för att besöka vårt kontor har du följande alternativ:

Om du föredrar att slutföra denna transaktion personligen rekommenderas möten starkt. Om du inte hittar en mötestid som passar dig finns ingångsservice tillgänglig under kontorstid