Mötesagenda och protokoll Centerlinjeprojekt

Red Feather Lakes Planning Advisory Committee (RFLPAC) är en kommitté av medborgare som bor, arbetar/arbetar volontär eller äger egendom inom Red Feather Lakes Plan Area, utsedd av Larimer County Board of Commissioners. Syftet är att tillhandahålla ett organiserat forum för att underlätta kommunikationen med länet och inom samhället i frågor som påverkar Red Feather Lakes.

Antal medlemmar: 
minst 9
Terminlängd: 
3 Years
Organisations typ: 
Styrelsen
uppfyller: 

Möten hålls den 4:e torsdagen i månaden från 1:30-3:30 i Fire House Meeting Room, 44 Fire House Lane, Red Feather Lakes.

Datum, tid och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordning. Mötena är öppna för allmänheten.

Styrelsemedlemmar

Namn E-post Terminsstart Termins slut
Ted Carter
Mejla Ted
01/01/2022
12/31/2025
Daniel Defibaugh
Mejla Daniel
01/01/2022
12/31/2025
Patrick Grissom
Mejla Patrick
08/30/2022
12/31/2025
Caryn Hughes
Mejla Caryn
01/01/2020
12/31/2022
Lora Mann
Mejla Lora
03/30/2021
12/31/2023
Donald Rogers
Mejla Donald
01/01/2021
12/31/2023
Lucille Schmitt
Mejla Lucille
01/01/2022
12/31/2025
Roger Svendsen
Mejla Roger
02/11/2020
12/31/2022
Janice Weixelman
Mejla Janice
01/14/2020
12/31/2022
Ryan Zigray
Mejla Ryan
01/01/2022
12/31/2025
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ Kontaktperson: