Mötesagenda och protokoll Centerlinjeprojekt

Red Feather Lakes Planning Advisory Committee (RFLPAC) är en kommitté av medborgare som bor, arbetar/arbetar volontär eller äger egendom inom Red Feather Lakes Plan Area, utsedd av Larimer County Board of Commissioners. Syftet är att tillhandahålla ett organiserat forum för att underlätta kommunikationen med länet och inom samhället i frågor som påverkar Red Feather Lakes.

Antal medlemmar: 
minst 9
Terminlängd: 
3 Years
Organisations typ: 
Styrelsen
Styrelsens stadgar: 
Möter: 

Möten hålls den 4:e torsdagen i månaden från 1:30-3:30 i Fire House Meeting Room, 44 Fire House Lane, Red Feather Lakes.

Datum, tid och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordning. Mötena är öppna för allmänheten.

Styrelsemedlemmar

Namn Terminsstart Termins slut
James Cates
Faktisk start 1/23/24
01/01/2024
12/31/2026
Lora Gaskill
01/01/2024
12/31/2026
Patrick Grissom
Faktiskt startdatum 8-30-22
01/01/2023
12/31/2025
Caryn Hughes
vice ordförande
01/01/2023
12/31/2025
John Johnson
01/25/2023
12/31/2025
Lucille Schmitt
01/01/2022
12/31/2024
Roger Svendsen
Sekreterare
01/01/2023
12/31/2025
Janice Weixelman
Ordförande
01/01/2023
12/31/2025
Ryan Zigray
01/01/2022
12/31/2024
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: