Vanliga frågor

 1. 362,533 (US Census data uppskattning, juli 2021)

 2. 2,640 kvadrat miles

 3. Fort Collins, CO

 4. Det finns fem inkorporerade kommuner som ligger helt i Larimer County:
  • Estes Park
  • Fort Collins
  • Loveland
  • Timnath
  • Wellington
  Och tre kommuner som delvis ligger i Larimer County:
  • berthoud
  • Johnstown
  • Windsor
 5. Larimer County styrs av tio förtroendevalda som övervakar länsstyrelsens olika funktioner.

  • Rådgivare
  • Länsstyrelsen
  • Kontorist & Recorder
  • Obducent
  • ALLMÄN ÅKLAGARE
  • Sheriff
  • Besiktningsman
  • Kassör

  Konstitutionellt och lagstadgat är de oberoende av varandra. Deras befogenheter och skyldigheter är föreskrivna i statlig stadga. Länsstyrelsen har ingen direkt auktoritet över de andra förtroendevalda i länet förutom att kommissionärerna godkänner budgetar för alla andra förtroendevalda avdelningar.

 6. 1861

Foothills Scene

Kontakta Larimer County

TELEFON: (970) 498-7000 
E-POST: info(AT)larimer.org
Avdelningar & kontor  |  Placering av anläggningar

  Facebook   Twitter   LinkedIn   Youtube