Remisstider för utvecklingsgranskning förlängs

Gäller omedelbart, granska tider för ny Planeringsansökningar kommer att utökas för att återspegla mer exakta tidslinjer på grund av personalutmaningar. 
 

  • Remisstider för plats- och omfattningsgranskningar, 1041-tillstånd, telekommunikationstillstånd, preliminära platser, överklaganden och andra ärendetyper med kod eller lagstadgade tidskrav kommer inte att förändras.
  • Hänvisningstider för avvikelser, mindre ändringar, ändrade platser, gränslinjejusteringar, sammanläggningar av partier och tilläggsavtal är 30 dagar.
  • Remisstider för alla andra återstående ärendetyper är 60 dagar.
     

Utöver remisstidsramarna som noterats ovan kommer projektledaren för planeringsprojektet att ha ytterligare 7 dagar på sig att behandla remisskommentarerna och skapa ett kommentarsbrev.

Antogs och träder i kraft den 21 juni 2021


Antogs 29 juli 2021 och träder i kraft 15 september 2021


Antogs 27 september 2021 och träder i kraft 1 november 2021


Antogs 25 oktober 2021 och träder i kraft 1 november 2021

 

Larimer County Mark Use Code – Gäller den 26 april 2022


Fel och utelämnanden

Antogs den 25 april 2022 och träder i kraft den 26 april 2022

1. Rättelse till §3.2.3.B.2. att lägga till zonindelningsdistriktet för CD Commercial Destination som ett område som tillåter flera huvudsakliga användningsområden;
2. Rättelser till Tabell 3-1 i §3.2.6. och Tabell 3-2 i §3.2.7. att anpassa användningsbidragen till §11.3.2.A, Olje- och gasanläggningar;
3. Rättelser till tabellen över tillåtna tillbehörsanvändningar i §3.2.8. att korrigera fel relaterade till helikopterplattor;
4. Rättelser i §3.4.5.B.2. till den granskningsprocess som krävs för att bostäder ska anpassas till tabellerna 3-3 och 3-4 i §3.2.8.;
5. Tillägg till §4.12 Vattenkvalitet för att inkludera en utelämnad "Vattenkvalitet i anslutning till dricksvattenreservoarer" (tidigare avsnitt 8.12.6);
6. Rättelse till §5.7.2. att ta bort hänvisningen till Estesdalen som en plats där en planerad markindelning krävs;
7. Korrigeringar av det tillåtna skyltområdet för skyltar utanför bostäder i Tabell 8-4 i §8.4.3.B.; och
8. Uppdateringar av artikel 12 översvämningsslätterregler som oavsiktligt utelämnades från koden 2021.

courthouse-offices

Kontakta planeringsavdelningen

Larimer Länsbyggnadsavdelningen
200 W. Oak Street, Third Floor, Fort Collins, CO 80521

Jourplanerare:
Mejla jourplaneraren - planning@larimer.org
OR

Lämna oss ett detaljerat röstmeddelande - (970) 498-7679

E-postteam för trådlös kommunikation
Avdelningskatalog