Följande filer är tillgängliga för nedladdning och finns i formaten ESRI File Geodatabas eller OpenFileGDB (.gdb) och shape-fil (.shp) - NAD 1983 HARN koordinatsystem. Vi tillhandahåller även en utvald uppsättning data WGS 1984 koordinatsystem.

Notera: Vi har lagt till stöd för .gdb filer och upphörde att stödja .mdb-filformatet den 7 september 2018.

Alla datauppsättningar anses vara "pågående arbeten" och representerar kanske inte faktiska förhållanden i fältet. Dessa datamängder görs tillgängliga "i befintligt skick". Larimer County gör inga anspråk på riktigheten eller fullständigheten av denna information. Datauppsättningar noterade som "LETA" underhålls av och tillhandahålls till Larimer County av Larimer Emergency Telephone Authority (NoCo Alert).

Dataset med en * indikationerna uppdateras på kvällen den 2:a och 4:e torsdagen i månaden och är vanligtvis tillgängliga för nedladdning följande fredag. Denna uppdatering kommer att inkludera uppdateringar av data om några har gjorts. I annat fall uppdateras datamängderna på ad hoc-basis. Semesterscheman kan påverka uppdateringarna. Alla ansträngningar görs för att utföra uppdateringarna innan semestern med detta inträffar.

De GIS-datauppsättningar som vi har gjort tillgängliga på den här webbplatsen består av de som Larimer County antingen skapar eller är auktoriserad att distribuera. Vissa av de datauppsättningar som vi inte kan distribuera är tillgängliga direkt av skaparna via internetnedladdningar. Vår hydrografi och Census gränser erhålls genom USGS.

Visa alla filer Villkor

NAD 1983 HARN Koordinatsystem

GDB SHP

GIS Basdata

Funktionsklass
Flygplats (polygon) Flygplats
*Emergency Medical Service Boundary LETA (polygon) EMSDist
*Brandinsatsgräns LETA (polygon) Branddistrikt
Landmärken (punkter) Landmärke
Larimer County Parks and Open Space (polygon) ParksOpenSpace
*Law Enforcement Boundary LETA (polygon) LawLETA
Järnväg (båge) Järnvägen
*Vägens mittlinje LETA (båge) Väg E911
GDB SHP

GIS-gränser

Funktionsklass
*Stadsgränser LETA (polygon) CityLETA
Commissioner District Boundaries (polygon) BoundaryBOCC
Väljarområden (polygon) VoterPrecinct
Zonindelning (polygon) Zonindelning Nya områdesregler ändras från och med 31 mars 2021
GDB SHP

GIS Cadastral

Funktionsklass
*Bedömarens adress - Fastighetsplatsens adress baserad på bedömarens data (poäng) Adress
*Block (polygon) Blockera
*Partier (polygon) Lot
*Indelningsgränser (polygon) indelning
Skattebefriade paket (polygon) Skattefri
GDB SHP

GIS Hydrologi

Funktionsklass
Flood Plain (polygon) FloodPlain
Sjöar/dammar (polygon) Sjö
Floder/bäckar (båge) Stream
GDB SHP

GIS-paketägare

Funktionsklass
*Paket med Assessor Owner Table Attribut (polygon) Paketägare
GDB SHP

GIS PLSS

Funktionsklass
Kvartalssektioner (polygon) Qsektion
Sektioner (polygon) §
Stad/område (polygon) township
GDB SHP

GIS Miljö

Funktionsklass
Geologisk fara (polygon) Geologisk fara
WildFire (polygon) Löpeld
Paket med Septik  SepticPermits_ParOwnerPNT
Paket med Septik  SepticPermits_ParOwnerPoly
GDB SHP

LETA webbplatsadress

Funktionsklass
LETA webbplatsadress (punkt) Webbplatser LETA
LETA Sites är en punktfunktionsklass som representerar adresserade strukturer och paket inom LETA-jurisdiktionen (hela Larimer County inklusive fasta platser inom Berthoud Fire Protection och Windsor/Severance Fire Rescue-distrikt). Varje punkt ska representera en enda struktur eller enheter inom en strukturs byggnadsskal. Varje punkt är unik genom sina aggregerade värden ADRESS, BYGGNAD, ENHET och KOMMUNA. Detta är inte en statisk datauppsättning och kan ändras ofta.

WGS 1984 Koordinatsystem

GDB SHP

GIS-adress

Funktionsklass
*Adress Fastighetsplatsadress baserad på bedömaregendomsdata (poäng) Adress
GDB SHP

GIS Basdata

Funktionsklass
*Sjö (polygon) Sjö
Landmärke (punkt) Landmärke
Järnväg (linje) Järnvägen
RuralDriveway - Unincorporated Larimer County Driveways (linje) RuralDriveway
RuralAddress - Unincorporated Webbplatsadress tilldelad av Larimer County Planning Dept. (poäng) RuralAddress
Effektivisera)

Stream

GDB SHP

GIS-gränser

Funktionsklass
*Stadsgränser LETA (polygon) CityLETA
*Län angränsande (polygon) Län angränsande
*EMS District (polygon) Lot
*ESN District (polygon) indelning
Branddistrikt LETA (polygon) FireDistLETA
Lag LETA LawLETA
Grannskapspodar NeighborhoodPods
Postnummer LETA PostnummerLETA
GDB SHP

GIS-paketrelaterat

Funktionsklass
*Paket med Assessor Owner Table Attribut (polygon) Paketägare
Subdivision Major (Polygon) Underavdelning Major
Skattebefriad (polygon) Skattefri
GDB SHP

GIS PLSS

Funktionsklass
Kvartalssektioner (polygon) Qsektion
Sektioner (polygon) §
Stad/område (polygon) township