Om Oss

Vuxenskyddstjänster tar emot rapporter om misshandel eller självförsummelse av vuxna i riskzonen som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan förespråka sig själva. Efter en bedömning kommer Adult Protective Services att göra remisser för att implementera tjänster för att minska risken och förhindra ytterligare misshandel.

Rapporter kan göras till Adult Protective Services Intake på (970) 498-7770 både under ordinarie kontorstid och efter öppettider. Rapporter kan faxas när som helst till (970) 498-6995. För en nödsituation efter öppettider, ring den lokala polisen eller 911. Reportrars identiteter hålls konfidentiella.

Obligatorisk rapportering

Från och med den 1 juli 2014 måste vissa yrkesverksamma rapportera anklagelser om fysisk misshandel, sexuella övergrepp, ekonomiskt utnyttjande och försummelse från vaktmästare till den brottsbekämpande myndigheten där den vuxne i riskzonen bor. Från och med den 1 juli 2016 måste samma yrkesmän och ytterligare enheter också rapportera misshandel av vuxna i riskzonen med en intellektuell och utvecklingsstörning (IDD). För mer information om obligatoriska rapporteringskrav i Colorado, vänligen besök Colorado Department of Human Services.

Snabblänkar

Kontakta oss

  • Adult Protection Hotline: 970-498-7770 (besvaras 24/7)
  • Fysisk adress: 2555 Midpoint Drive, Suite F, Fort Collins, CO 80525
    Lobbyns öppettider: 8–5
  • Postadress: 1501 Blue Spruce Drive, Fort Collins, CO 80524