HR

2023 SEMESTERSCHEMA

SEMESTER OBSERVERADE
Nyårsdagen (observerad) Måndag januari 2, 2023
Martin Luther King, Jr.-dagen Måndag januari 16, 2023
Presidenternas dag Måndag februari 20, 2023
MINNESDAGEN Tisdag, augusti 29, 2023
Juneteenth Måndag juni 19, 2023
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN Tisdag juli 4, 2023
Labor Day Måndag, september 4, 2023
Veterans Day (observerad) Fredag ​​November 10, 2023
Thanksgiving Day Torsdag, november 23, 2023
Dag efter Thanksgiving Fredag ​​November 24, 2023
JULDAGEN Måndag, december 25, 2023

2024 SEMESTERSCHEMA

SEMESTER OBSERVERADE
NYÅRSDAGEN Måndag januari 1, 2024
Martin Luther King, Jr.-dagen Måndag januari 15, 2024
Presidenternas dag Måndag februari 19, 2024
MINNESDAGEN Tisdag, augusti 27, 2024
Juneteenth Onsdag juni 19, 2024
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN Torsdag juli 4, 2024
Dagen efter självständighetsdagen* Friday, July 5, 2024
Labor Day Måndag, september 2, 2024
Veterans Day Måndag november 11, 2024
Thanksgiving Day Torsdag, november 28, 2024
Dag efter Thanksgiving Fredag ​​November 29, 2024
JULDAGEN Onsdag december 25, 2024

*Godkänd endast för kalenderåret 2024.

Förmånsanställda får 11 betalda helgdagar per kalenderår: Av löneskäl anses en semester vara en åtta timmars arbetsdag för heltidsanställda och proportionellt för förmånsanställda som arbetar mindre än 40 timmar enligt ovan.

Anställda måste vara i betald status under minst halva löneperioden (semestern ej inräknat) för att få semestern.

Maximal överföringsgräns: Den maximala överföringsgränsen för semesterledighet (upplupen och uppskjuten) saldon är 32 timmar för heltidsanställda. En proportionell maximal överföring kommer att gälla för deltidsanställda anställdas motsvarande fyra arbetsdagar med den deltidsintjänade semestergraden som de får per den 31 december varje kalenderår. En anställds semesterledighetssaldo som överstiger den maximala överföringsgränsen kommer att förverkas den 31 december varje kalenderår.

Vid uppsägning får förmånsanställda betalt för all outnyttjad semesterledighet upp till den maximala överföringsgränsen. 

 

LÄNKAR, DOKUMENT, FORMULAR
courthouse-offices

Personalavdelningen

TIMMAR: Måndag - fredag, 8:00-4:30

200 West Oak, Suite 3200, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1190, Fort Collins, CO 80522
TELEFON: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
Mejla personal
Team för e-postförmåner