HAE
Inspektioner efter april 2023 på HealthSpace-portalen

Databasen nedan ger information om livsmedelskontroller utförda före april 2023.

För att komma åt inspektioner som slutförts från april 2023 och framåt, använd vår HealthSpace-portalen.