Riskhanteringsavdelningen administrerar Larimer Countys riskhanteringsprogram för att minimera skadan på de fysiska, mänskliga, skattemässiga och miljömässiga resurserna i länet och minimera den totala risken för länet.

Tjänster som tillhandahålls

  • Administrerar länets självförsäkringsprogram och försäkringar för arbetsskadeersättning och egendoms-/olycksfallsskydd.
  • Genomför säkerhetsutbildning, ergonomiska granskningar och program för förlustkontroll.
  • Identifierar och utvärderar faror på arbetsplatsen och utarbetar sätt att kontrollera eller eliminera dem.
  • Administrerar bil-, egendoms- och skadeanspråk i samarbete med Larimer Countys tredjepartsadministratör och utsedda leverantörer.
  • Genomför skadeutredningar för att identifiera orsaker och utveckla förebyggande lösningar för att eliminera risken för återfall.
  • Administrerar avdelning II ADA (Americans with Disabilities Act) efterlevnadsprogram utformat för att förbjuda diskriminering av kvalificerade personer med funktionshinder och förbättra tillgängligheten i alla program, aktiviteter och tjänster som tillhandahålls av Larimer County.

Autorelaterade anspråk

Om du har varit inblandad i en autorelaterad incident som involverar länet, vänligen kontakta TRISTAR Risk Management, tredje parts skadeadministratör för Larimer County. 

TRISTAR Riskhantering
1-855-495-1554
Denver.FNOL@tristargroup.net

Ange följande detaljer, om tillämpligt, när du kommunicerar med TRISTAR Risk Management: kontaktinformation, fordonsinformation, plats för incidenten, datum/tid då incidenten inträffade, detaljer om incidenten, vittnesinformation, länsfordonsenhetsnummer och polisens rapportnummer. 

Du kommer att kontaktas av den tilldelade TRISTAR Risk Management-agenten inom en arbetsdag efter att du rapporterat din incident. 

Skador på egendom eller personskador

Om du tror att du har drabbats av egendomsskada eller en icke-bilrelaterad skada som involverar länet, vänligen skicka in följande information skriftligen: datum, tid, plats, typ av förlust och andra detaljer.

Denna dokumentation kan postas eller e-postas till följande adress:

Larimer County Risk Management
PO Box 1190
Fort Collins, CO 80522-1190
Risk@larimer.org

Riskhanteringsavdelningen kommer att använda den information som tillhandahålls för att undersöka anspråket och svara dig i tid.

 

 

Riskhantering

ADRESS: PO Box 1190 Fort Collins, CO 80522-1190
TIMMAR: Måndag - fredag, 8:00 - 4:30
TELEFON: (970) 498-5961 | FAX: (970) 498-5965