Studenter utanför staten

Om du är en utomstatlig student som går i skolan i Colorado, har du två alternativ när det gäller licensiering och registrering av ditt fordon.

  1. Om du inte vill ändra din bosättningsstatus till Colorado kan du behålla dina registreringsskyltar, registrering och körkort utanför staten. Du måste dock följa staten Colorado utsläpp och försäkring krav.
  2. Om du väljer att ändra din bosättningsstatus för att hävda Colorado som din hemstat, måste du se titulera ett fordon från utlandet. Kom ihåg att behålla dina fordonsregistreringar, eftersom du behöver dem för att bevisa uppehållstillstånd för undervisningsändamål.