Håll Colorado Wild

Från och med den 1 januari 2023 kommer invånare i Colorado att debiteras $29 för ett Keep Colorado Wild Pass under sin årliga fordonsregistrering. Invånare kan välja bort eller tacka nej till passet årligen när de registrerar ett passagerarfordon, lätt lastbil, motorcykel och/eller fritidsfordon. Klicka här för mer information

Den här sidan förklarar kostnaderna för rubrik- och registreringsaktiviteter, inklusive moms, registrering, licensavgifter och andra relaterade utgifter. 

Titelavgift

Avgiften för att få en ny titel är $7.20.

 

Ansökningsavgift

Om fordonet är finansierat kommer ansökningsavgifter att krävas för att lämna in en kopia av ditt säkerhetsavtal eller lösöreinteckning. Anmälningsavgifter är $5 per sida (8.5 x 14-tums sida eller mindre) eller $10 per sida för överdimensionerade sidor.

 

För ytterligare information om den faktiska processen att titulera fordon, besök titelinformationssida.

Dubbletter av titlar

Avgiften för att få en dubbletttitel är $8.20. 

För ytterligare information om dubbletter av titlar, besök dubbel titelsida

Återförsäljare för återförsäljningstitlar

Återförsäljningstitlar ges ut mot en avgift på $25. Om styrkande handling är out-of-state, kan länet inte utfärda titlar samma dag. Alla utomstatliga titlar måste kontrolleras genom Nationellt informationssystem för motorfordon program i avdelningen för statlig titel. Titeln kommer att verifieras och skickas från staten.

Omsättningsskattesatser

Omsättningsskatter ska betalas en gång efter ett köp av nytt eller begagnat fordon vid den tidpunkt då ditt fordon är avsedd. Beloppet som ska betalas är en procentandel av köpeskillingen och baseras på beskattningsjurisdiktionen för köparen och säljaren. På grund av de olika städerna och skattejurisdiktionerna inom Larimer County kommer momssatserna att variera. Använd vår momskalkylator och lokalisering av stadsgränser för att bestämma din moms för ett nytt eller begagnat fordon.

Köp från en återförsäljare

Antingen en del eller alla tillämpliga försäljningsskatter debiteras av din återförsäljare. Procentandelen som samlas in av din återförsäljare är baserad på plats. Eventuella obetalda försäljningsskatter samlas in av Larimer County Vehicle Licensing Office. Eventuell utestående moms måste samlas in innan ditt fordon tas med titeln. Om ditt fordon är finansierat borde gällande moms ha tagits ut när fordonet köptes. Omsättningsskatt beräknas på nettoköpeskillingen (vilket är den totala köpeskillingen minus det belopp som en återförsäljare tillåter för eventuellt inbyte).

Köp från privat part

Alla försäljningsskatter samlas in av Larimer County Vehicle Licensing Division när ett fordon köps från en privat part.

Kalkylator för försäljningsskatt

Använd vår momskalkylator för att hjälpa dig att bestämma de rätta momssatserna för ditt köp av nya eller begagnade fordon. Detaljer som köpeskilling kommer att krävas och du måste också veta om du bor inom stadens gränser.

Med lanseringen av det nya statliga registreringssystemet DRIVES får fordonsägare nu ett specificerat kvitto som innehåller alla avgifter som betalats under en registreringstransaktion. Informationen nedan ger information om dessa vanliga avgifter som tas ut när ett fordon registreras för första gången, eller registreringen förnyas. 

Specifika ägandeskatter (SOT)

Dessa skatter baseras på fordonets tillverkningsår och det ursprungliga beskattningsvärdet, vilket bestäms när fordonet är nytt och inte förändras under fordonets livslängd. SOT distribueras till varje läns allmänna fond med undantag för $0.50 som distribueras till Colorado DRIVES Vehicle Services Account (tidigare känd som CSTARS-fonden) i Highway Users Tax Fund (HUTF) enligt CRS 42-3-107(22) .

 • SOT betald för varje år anges på baksidan av registreringskortet
 • SOT ersätter personlig fastighetsskatt. Fordon behöver inte användas för att bedömas denna skatt
 • SOT-satsen beräknas på det ursprungliga beskattningsbara värdet och tjänsteår
 • För ytterligare information om SOT, granska SOT-avgiftstabellerna

Fordonets ålder

Mindre än sju år gammal - $12, sju till nio år gammal - $10 och 10 år och äldre - $7.00, i enlighet med CRS 42-3-304(9), 42-3-304(10) och CRS 42-3 -306(2)(b)(II). Denna avgift delas ut till Highway User Tax Fund (CRS 43-4-201)

Kontorist hyra avgift

$4.00 på alla registreringstransaktioner, i enlighet med CRS 42-1-210. Denna avgift delas ut till länsskrivaren.

Länsväg och bro

1.50 USD för alla motorfordon och släpvagnar över 2,000 2.50 pund och 2,000 USD för motorcyklar, släpvagnar mindre än 42 3 pund och släpvagnar, enligt CRS 310-XNUMX-XNUMX. Denna avgift fördelas till Länsväg- och brofonden.

El- och hybridavgifter

Utöver andra skatter och avgifter tas dessa avgifter in i enlighet med lagen om hållbarhet i transportsystemet (SB 21-260):

 • Registreringsavgift för elfordon - $51.88
 • Kommersiell elektrisk väganvändning - 10,00 till 16,000 50 lbs - $XNUMX
 • Kommersiell elektrisk väganvändning - 16,000 till 26,000 100 lbs - $XNUMX
 • Kommersiell elektrisk väganvändning - Mer än 26,000 150 lbs - $XNUMX

Avgifter för väganvändning för elmotorfordon är följande:

Tabell som visar vägavgifter för elfordon
Räkenskapsår 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Batteri elektrisk $4.00 $8.00 $12.00 $16.00 $26.00 $36.00 $51.00 $66.00 $81.00 $96.00
Plug-in hybrid $3.00 $5.00 $8.00 $11.00 $13.00 $16.00 $19.00 $21.00 $24.00 $27.00

Utsläpp - Area Air Account

Denna avgift på 1.50 USD beräknas för varje föremål av klass A, B och C personlig egendom som krävs för att registreras i utsläppsprogramområdet, i enlighet med CRS 42-3- 304(18)(b). Denna avgift delas ut till AIR-kontot och används för insatser för upprätthållande av utsläppsprogram och administration av programmet av Department of Public Health and Environment och Department of Revenue.

Utsläpp - Program länsområde

Avgift på 0.70 USD beräknas för varje föremål av klass A, B och C personlig egendom som måste registreras, oavsett om den är föremål för utsläpp, enligt CRS 42-3-304(18)(a). Denna avgift delas ut till länsskrivaren.

Utsläpp - Statewide Air Account 

Denna avgift på 0.50 USD bedöms för varje föremål av klass A, B och C personlig egendom som krävs för att registreras, oavsett om den är föremål för utsläpp, enligt CRS 42-3-304(18)(a). Denna avgift delas ut till AIR-kontot.

Akutmedicinska tjänster

2.00 USD till alla fordon, utom släpvagnar och lågeffektskotrar, i enlighet med CRS 42-3-304(21). Denna avgift delas ut till Kontot för akutsjukvård i enlighet med CRS 42-3-304(21).

Försäkringsavgift

0.50 USD avgift tas ut för fordon som inte är undantagna från avgiften för bilistförsäkringens identifieringsdatabas (fordon som har kvalificerat sig som självförsäkrade), CRS 42-3- 304(1)(b). Denna avgift finns kvar på DRIVES-kontot.

Peace Officer Standardized Training (POST) avgift

1.00 USD för alla fordon i skatteklass A, B och C, i enlighet med CRS 42-3-304(24). $0.95 av denna avgift delas ut till POST Board och $0.05 behålls av County Clerk and Recorder, i enlighet med CRS 42-3-304(24).

Materialavgifter

Årsflik ($0.33), månadsflik ($0.30) och registreringsskyltar (vid utgivningspräglat set $5.83, digitalt set $9.40), i enlighet med CRS 42-3-301. Denna avgift behålls i License Plate Cash Fund och täcker kostnaderna för tillverkning och distribution av dessa material.

Bilist Insurance Information Database (MIIDB)

0.10 USD på fordon i klass A, B och C och skotrar med låg effekt, i enlighet med CRS 42-3-304(1) och CRS 42-3-304(18)(d)(I). Denna avgift delas ut till kontot för DRIVES Vehicle Services.

Registreringsgrundavgift

Baseras på ett fordons vikt. Avgifterna är enligt CRS 42-3-306(2). Denna avgift delas ut till Highway User Tax Fund.

Funding Advance for Surface Transportation Economic Recovery (SNABBARE) avgifter (listad som trafiksäkerhet och brosäkerhet) 

skapades med senatens lagförslag 09-108. För ytterligare information, granska de SNABBARE avgiftstabellerna. Dessa avgifter fördelas till Bridge Special Fund och Highway User Tax Fund.

Ytterligare avgifter kan bedömas baserat på fordonstyp, vald registreringsskylttyp och bränsletyp. För att se registreringsskyltalternativ, se FAQ-sektionen längst ner på denna sida. 

 

Kalkylator för registreringsavgift

Registreringsavgiftskalkylatorn kan användas för att fastställa registreringsavgifter på nyligen köpta fordon.

Registreringsförnyelser

måste fyllas i av fordonsägare inom utgångstiden inklusive en månads respitperiod, annars kommer förseningsavgifter på 25.00 USD per månad – upp till totalt 100.00 USD per fordon – att bedömas.

Inköp av nya fordon

måste registreras inom 60 dagar, annars kommer förseningsavgifter att beräknas med början den 61:a dagen efter inköpsdatumet om fordonet fortfarande behöver registreras. Om du inte registrerar dig i tid kan det resultera i förseningsavgifter på $25.00 per månad — upp till $100.00 per fordon.

Nya invånare i Colorado

måste slutföra fordonsregistreringen inom 90 dagar efter att du blivit bosatt i Colorado. För ytterligare information om kriterierna som används för att fastställa bosättning, besök sida med krav på bosättning. Om du inte registrerar dig i tid kan det resultera i förseningsavgifter på 25.00 USD per månad – upp till totalt 100.00 USD per fordon.(CRS 42-3-103 (4)(a))

Icke-motoriserade fordon

Straffet för sen registrering av alla icke-motoriserade fordon som väger mer än 2,000 16,000 pounds men inte mer än 10.00 XNUMX pounds, och alla husbilar eller multi-purpose släpvagnar oavsett vikt, är $XNUMX.

Sen avgiftsbefrielse

Det finns tillfällen då förseningsavgifter kan efterges.

 • Om ägaren av ett fordon som är aktiv i militären tjänstgör utanför Colorado när fristen för registrering löper ut och fordonet inte har körts på någon allmän väg i Colorado mellan den tid då registreringsperioden löpte ut, inklusive fristen och tiden fordonet är registrerat.
 • Om ett fordon används för att driva en kommersiell verksamhet som en del av den normala driften av verksamheten är befriad från förseningsavgifter om fordonet inte har körts på någon allmän väg i Colorado under en fullständig registreringsperiod.
 • Om ett fordon anmäldes som stulet och sedan återfanns.

Förseningsavgiften på 10.00 USD är inte berättigad till befrielse från förseningsavgift eller sänkning som godkänts enligt HB10-1212, förutom för släpvagnar för kommersiella fordon och släpvagnar för jordbruksfordon. Se kommersiella definitioner, exemplet nedan eller CRS 42-3-112(1,5)(b) för ytterligare information.

"Kommersiellt fordon" avser ett fordon som används för att transportera last eller passagerare för vinst, hyra eller på annat sätt för att främja syftet med ett företag eller kommersiellt företag. (CRS 42-1-102(17.5))

Förseningsavgiften på $10.00 kan reduceras eller avstås från denna kommersiella trailer.

 

Tillfälliga tillstånd för privatfestköp


Tillståndsavgiften är $7.03 för bilar, lastbilar, släpvagnar och andra fordon av passagerartyp. Denna avgift inkluderar tillstånd ($2.00), monteringsbräda ($1.03) och kontorshyra ($4.00).

Tillståndsavgiften för en motorcykel är $6.58. Denna avgift inkluderar tillstånd ($2.00), monteringsbräda ($0.58) och kontorshyra ($4.00).

Eventuell tillämplig moms måste betalas innan ett tillfälligt tillstånd kan utfärdas.

För ytterligare information om tillfälliga tillstånd, besök sida för tillfälliga tillstånd.

 

Ersättningsnummerplåtar

Vanliga Colorado Plates (två plattor) bilar, lastbilar, etc.  Kostnaden för att ersätta en vanlig präglad uppsättning registreringsskyltar är $8.73. Den här avgiften inkluderar två präglade registreringsskyltar ($4.36), en årsflik ($0.22), en månadsflik ($0.15), en kontorshyraavgift på ($4.00).

Vanlig motorcykelskylt Kostnaden för att ersätta en vanlig enkel präglad motorcykelskylt är $6.55. Denna avgift inkluderar en präglad registreringsskylt ($2.18), en årsflik ($0.22), en månadsflik ($0.15), en kontoristhyraavgift på ($4.00).

Vanlig släpplatta Kostnaden för att ersätta en vanlig enkel präglad släpplatta är $6.55. Denna avgift inkluderar en präglad registreringsskylt ($2.18), en årsflik ($0.22), en månadsflik ($0.15), en kontoristhyraavgift på ($4.00).

Personer med funktionshinder Kostnaden för att ersätta en digital uppsättning registreringsskyltar är 12.06 USD. Den här avgiften inkluderar två präglade registreringsskyltar (7.69 USD), en årsflik (0.22 USD), en månadsflik (0.15 USD), en tjänsteavgift på (4.00 USD).

 

För att se eventuella avgifter förknippade med specialskyltar, se avsnittet FAQ längst ner på denna sida. 

Ersättningslicensdekal(er)

Månad och år flikar kan bytas ut efter behov.

Om år- och månadsflikarna behöver bytas ut är kostnaden $4.37. Denna avgift inkluderar kontorshyraavgiften på ($4.00), en årsflik ($0.22), och en månadsflik (0.15 USD). 

 • Avgiften för kontoristhyran behålls av länsskrivaren. (CRS 42-1-210)
 • Flikavgifterna delas ut till License Plate Cash Fund och täcker kostnaderna för tillverkning och distribution av dessa material. (CRS 42-3-301) 

Om bara fliken år behöver bytas ut är kostnaden 4.22 USD.

VIN-verifiering

En VIN-verifiering kan utföras av vårt kontor för en kostnad av $25.

Notarietjänster

Notarietjänster tillhandahålls på vårt kontor till en kostnad av 5.00 USD per attesterat dokument. 

Kredit-/betalkortsavgift

Visa, Mastercard, American Express och Discover accepteras som ett av betalningsalternativen. En extra portalavgift på 75 cent per transaktion plus 2.25 % kommer att debiteras på både kredit- och betalkort eller 1.00 USD för elektroniska checkbetalningar.

Colorado.gov som en tredje part som arbetar i samarbete med staten Colorado får inga federala, statliga eller lokala skattepengar, och därför används portaladministrationsavgifter för att utveckla, underhålla, betala för omkostnader och förbättra statens officiella webbportal. Detta är möjligt med ett kontrakt som administreras av Colorados Statewide Internet Portal Authority enligt lag (CRS 24-37.7-101, et seq)

Ytterligare information om elektroniska betalningar ska skickas till Colorado Interactive på (303) 534-3468 eller e-post till support@www.colorado.gov.

Självbetjäningskiosk

Det tillkommer en serviceavgift på 3.95 USD för varje fordon som förnyas i kiosken. Denna avgift betalar för tekniken och bedöms eller behålls inte av Larimer County. Dessutom tillkommer en bekvämlighetsavgift på 0.50 USD att betala med en check, eller en avgift på 2.3 % att betala med kredit- eller betalkort.

Dubblettregistrering

En dubblettregistrering kan skapas för en kostnad av $4.00

Vanliga frågor

 1. Länkarna nedan tar dig till Department of Revenues webbplats där olika tallriksorter kan hittas. Vissa tallrikar kostar mer och kan ha ytterligare krav eller donationer. 


  Vanliga registreringsskyltar
  Gruppera speciella registreringsskyltar
  Militära registreringsskyltar
  Alumner registreringsskyltar
  Skriv ut registreringsskyltar på begäran
  Andra registreringsskyltar
   

 2. Följande tabell visar hur avgifterna fördelas mellan Larimer County och Colorado Department of Revenue.

   

  Larimer län Colorado Department of Revenue

  Titelavgifter

  4.00 $ av varje standardtitel
  (CRS 42-6-138(1)(a))
  6.50 USD av varje dubbletttitel
  (CRS 42-6-138(2)(a))
  5.00 USD/10.00 USD per sida Anmälningsavgifter för kvarstad
  (CRS 30-1-103)
  2.50 $ Special-ID eller Trailer-ID
  (CRS 42-6-138(2)(b))
  1.50 USD förlängningsavgift
  (CRS 42-6-137(3)

  Titelavgifter

  3.20 $ av varje standardtitel
  (CRS 42-6-138(1)(a))
  1.70 USD av varje dubbletttitel
  (CRS 42-6-138(2)(a))
  1.00 $ Special ID eller Trailer ID
  (CRS 42-6-138(2)(b))

  Ägandeskatt

  0.50 USD av varje specifik ägandeskatt
  (CRS 42-3-107(22))
  Efter att $50-fördelningen har dragits av,
  återstoden fördelas till olika beskattning
  myndigheter av länskassören

  Ägandeskatt

  0.50 USD av varje specifik ägandeskatt
  (CRS 42-3-107(22))

  Tillfälliga tillstånd

  1.60 USD av varje tillfälligt tillstånd
  (CRS 42-3-203(3)(a))
  4.00 $ Bearbetningsavgift
  (CRS 42-1-210)(1)(a)

  Tillfälliga tillstånd

  0.40 USD av varje tillfälligt tillstånd
  (CRS 42-3-203(3)(a))
  1.08 $ Kontantfond för registreringsskylt
  (CRS 42-3-301)

  Försäljningstaxa

  5 % inkasserad moms
  (statligt avtal)
  3.33 % statlig försäljningsskatt
  (CRS 39-26-105 (1)(a)
  3.33 % inkasserad länsskatt
  (CRS 39-26-105 (1)(a)

  Försäljningstaxa

  Resterande insamlad remitteras till
  lämplig stad, län eller stat

  Anmälningsavgifter

  $ 0.70 Utsläpp - Programområde län
  (CRS 42-3-304(18)(a))
  4.00 USD Hyravgift för kontorist
  (CRS 42-1-210)(1)(a)
  2.00 $ Avgift för personlig tallrik
  (CRS 42-3-211(7))
  $1.50/$2.50 County Road and Bridge
  (Baserat på bostadsorten)
  (CRS 42-3-310(1), (4))
  1.00 $ Specialtallrikar – militärveteraner
  (CRS 42-3-213(1)(b)(IV))
  2.00 $ Specialuthyrning av mobila maskiner
  Dekaler
  (CRS 42-3-107(16)(b)(I))
  0.05 USD leverantörsavgift (fredsofficerare
  Standard och utbildning (CRS 42-3- 304(24))
  10.00 USD förseningsavgift (CRS 42-3-112)(2)
  2.00 $ Adoptera en husdjursskylt
  (CRS 42-3- 234(4)(c)

  Anmälningsavgifter

  6.20 $ och högre registreringsbasavgift
  Län (baserat på fordonstyp och vikt)
  (CRS 42-3-306)
  $ 0.50 Utsläpp - Statewide Air Account
  (CRS 42-3-304(18)(a)
  $ 1.50 Utsläpp - Area Air Account
  (CRS 42-3-304(18)(b))
  $ 2.00 Emergency Medical Services
  (CRS 42-3-304(21))
  10.00 USD avgift för dieselutsläpp
  (CRS 42-3-304(20))
  $7.00/$10.00/$12.00 Age of Vehicle Addon
  (CRS 42-3-304(9),(10) & 42-3-
  306(2)(b)(II)
  1.15 $ Special Purpose/22.85 HUTF
  Specialskyltar – Militära veteraner
  (CRS 42-3-213(1)(b)(IV))
  4.00 USD Säkerhetsfond för motorcykeloperatörer
  (CRS 42-3-304(4))
  0.50 USD Databasavgift för bilistförsäkring
  (Fordon som kräver försäkring)
  (CRS 42-3-306(14)(a)(I)
  0.10 USD Databasavgift för bilistförsäkring
  (Fordon undantagna försäkring)
  (CRS 42-3-306(14)(a)(II))
  25.00 $ Specialtallrik
  (CRS 42-3-207(4))
  25.00 $ Valfri tallrik
  (CRS 42-3-212(4))

  25.00 $ Specialavgift för registreringsskyltar
  (CRS 42-3-312)
  $0.15 - $8.06 Materialavgifter
  (CRS 42-3-301)
  $ 3.00 Special Mobile Mach. Uthyrningsdekaler
  (CRS 42-3-107(16)(b)(I))
  0.95 USD POST (Peace Officers Standards
  och utbildning
  (CRS 42-3-304(24))
  15.00 USD, 40.00 USD, 65.00 USD, 90.00 USD förseningsavgift
  (CRS 42-3-112)(2)
  $ 4.90, $ 11.90, $ 16.90, $ 25.90, $ 27.90
  Trafiksäkerhetstillägg (baserat på
  vikt)
  (CRS 43-4-804)
  $ 13.00, $ 18.00, $ 23.00, $ 29.00, $ 32.00
  Brosäkerhetstillägg (baserat på
  vikt)
  (CRS 42-4-805)
  23.00 $ Adoptera en husdjursplatta – Pet
  Överbefolkningsfonden
  (CRS 42-3- 234(4)(c)
  25.00 $ Bröstcancerplatta – Bröst och
  Förebyggande av livmoderhalscancer och
  Behandlingsfond
  (CRS 42-3-217.5(3)(c)
  50.00 USD Plug-in elfordon
  (CRS 42-3-304(25)(a)