Håll Colorado Wild

Från och med den 1 januari 2023 kommer invånare i Colorado att debiteras $29 för ett Keep Colorado Wild Pass under sin årliga fordonsregistrering. Invånare kan välja bort eller tacka nej till passet årligen när de registrerar ett passagerarfordon, lätt lastbil, motorcykel och/eller fritidsfordon. Klicka här för mer information

LARIMER-FORDONSLICENSERING OCH TRANSAKTIONER FÖR äktenskapslicens är ENDAST PERSONLIGT ENLIGT AVTALNING.

 

Obs: Eftersom det finns så många andra alternativ för att slutföra licensförnyelser kommer de inte att hanteras personligen. Använd istället något av de andra alternativen nedan. 

 • Förnya online kl larimer.org/renewplates
 • Besök en förnyelseskiosk i Loveland, Fort Collins eller en annan plats i Colorado. Ser larimer.org/kiosk
 • Maila din förnyelse till vårt kontor på PO Box 1429, Fort Collins, CO 80522
 • Släpp din förnyelse (med checkbetalning) i "Renewal Drop Box" som finns i lobbyn på Fort Collins eller Lovelands kontor

För att boka tid för:

Fordonstjänster:

 • Fort Collins, Loveland eller Estes Park, besök larimer.org/bookatime. För att upprätthålla vårt mötesschema för invånare i Larimer County, får inte mer än 2 transaktioner genomföras i varje mötestidslucka. Om du har fler än 2 transaktioner måste du boka ytterligare möten.
 • Bokningar är nu tillgängliga för Colorado bilhandlare endast för återförsäljning av återförsäljare och dubbletter av titeltransaktioner, med en gräns på 2 transaktioner vid varje möte. Alla andra transaktioner kommer att behöva lämnas.
 • Långivare, budtjänstleverantörer och flottföretag måste lämna in alla transaktioner som ska behandlas och kommer inte att behöva boka tid när de lämnar eller hämtar dokument på våra kontor. (Inga personliga transaktioner är tillåtna för närvarande.)
  • Avlämnings- och upphämtningsområden har etablerats på var och en av våra platser. Se vår personal för instruktioner vid ankomst.
  • För att ge bättre service, vänligen fyll i Överföringsformulär och skicka med alla nödvändiga dokument. 

Äktenskapslicenser: 

Observera: Även om ett möte avsevärt minskar din väntetid, är ditt förinställda möte en uppskattning och kan variera beroende på kundvolym och presenterade transaktioner. Vänligen förstå och planera ditt besök därefter. Vi uppskattar ditt tålamod när vi jobbar igenom oöverträffade kundvolymer.


De flesta transaktioner kan genomföras via telefon. Telefonpersonal kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa dig med dina transaktioner från 8:00 till 5:00, måndag till fredag, ring (970) 498-7878, alternativ 5.  Vår personal är redo att hjälpa dig med din(a) transaktion(er). Ditt tålamod uppskattas – vänttiderna är längre på grund av extremt höga samtalsvolymer.  

Tack för din omtanke eftersom vi gör vårt bästa för att ge dig de tjänster som behövs.