Mötesagenda och protokoll 

Open Lands Advisory Board ger rekommendationer till länsstyrelsen angående länets andel av hjälpbevarandet av försäljnings- och användningsskatten för öppna utrymmen. Medlemskapet i den rådgivande nämnden representerar en balans i geografi, befolkning och intresse.
 

Antal medlemmar: 
9 (min) - 12 (max)
Terminlängd: 
3 Years
Organisations typ: 
Styrelsen
Tidsåtagande: 
6-7 timmar per månad
Styrelsens stadgar: 
Möter: 

Möten, om det inte finns en schemakonflikt, kommer att hållas på vårt Horsetooth Area Information Center: 4200 W County Road 38E, Fort Collins, CO 80526 - Mountain Lion Room.

Datum, tid och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordning. Mötena är öppna för allmänheten.

Styrelsemedlemmar

Namn Terminsstart Termins slut
Gale Bernhardt
07/01/2023
06/30/2026
Ellis Carpenter
07/01/2023
06/30/2026
Mike Carter
08/09/2022
06/30/2025
Peter Kelly
07/01/2021
06/30/2024
Dave Marvin
Ordförande
07/01/2021
06/30/2024
Gary Miller
08/09/2022
06/30/2025
Ward Nelson
08/09/2022
06/30/2025
Tom skomakare
08/09/2022
06/30/2025
Linda Stanley
vice ordförande
08/09/2022
06/30/2025
Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: