Mötesagenda och protokoll

Larimer County Board of Commissioners fungerar som styrelsen för socialtjänsten.

Organisations typ: 
Styrelsen
Möter: 

Styrelsen för socialtjänsten sammanträder kvartalsvis i Commissioners' Office, Larimer County Administrative Services Building, 200 W. Oak St, Fort Collins. 

Tid, datum och plats för möten kan komma att ändras. Ändringar kommer att noteras på mötet dagordningMötena är öppna för allmänheten.

Kommissionärens kontaktperson: 
Personalkontakt: 
Administrativ kontakt: