ADA Title II Complaint/Grievance Form är endast för anläggningar, aktiviteter, program och tjänster som ägs och/eller drivs av Larimer County, Colorado.

Om du är en länsanställd eller arbetssökande som vill lämna in ett klagomål om diskriminering av funktionshinder, använd inte detta formulär. Länets personalpolicy och rutiner styr anställningsrelaterade klagomål om funktionsnedsättningsdiskriminering.

Om ditt klagomål är relaterat till ett icke länsägt företag (avdelning III-företag), vänligen kontakta US Department of Justice Information Line på 1-800-514-0301 så hjälper vi dig.

INSTRUKTIONER: Skriv ut tydligt eller skriv dina svar om möjligt. Om du behöver hjälp på grund av ditt funktionshinder med att fylla i detta klagomålsformulär kan du kontakta ADA-samordnaren på tillgänglighet@larimer.org eller på telefon (970) 498-5967

Detta formulär ska skickas till ADA-samordnaren så snart som möjligt, men senast 60 kalenderdagar efter den påstådda överträdelsen.

Vänligen se nedan alternativ för att skicka in Larimer County ADA Titel II klagomålsformulär:

1. Slutför onlineversion av ADA Title II Grievance Form

2. Skriv ut och fyll i ADA-Title-II-Grievance-Form.pdf och e-posta det till tillgänglighet@larimer.org.

3. Skriv ut och fyll i  ADA-Title-II-Grievance-Form.pdf och skicka via US Mail till:  
    Larimer County ADA-koordinator
    200 West Oak Street, Suite 4000
    PO Box 1190
    Fort Collins, CO 80522-1190